Tại sao khỉ có thể ăn kiểu “ngốn như hùm, nuốt như sói”?

Khi người ta ăn, không thể nuốt chửng một lúc tất cả thức ăn theo kiểu “ngốn như hùm, nuốt như sói”, bởi vì như vậy sẽ làm cho tiêu hóa không tốt, tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy khỉ ăn ở trong vườn bách thú, lại nhìn thấy chúng một lúc ăn theo kiểu “ngốn như hùm, nuốt như sói” được rất nhiều thức ăn, chỉ nhìn thấy chúng nhét đầy thức ăn vào miệng, không thấy khỉ nhai, và từ xưa đến nay cũng chưa hề nghe nói chúng vì vậy mà bị bệnh.

Tại sao khỉ có thể ăn uống theo kiểu “ngốn như hùm, nuốt như sói” vậy?

Thực ra, khỉ không phải là nuốt chửng tất cả thức ăn. Nếu như bạn quan sát kĩ thì sẽ phát giác ra tuy chúng tranh cướp thức ăn với nhau rồi nhét chặt đầy miệng, nhưng chưa bao giờ nuốt ngay vào trong dạ dày.

Hóa ra, hai bên khoang miệng của chúng, mỗi bên có một cái túi, gọi là “túi má”. Tác dụng chủ yếu của túi má là để cất thức ăn. Bình thường chúng ta nhìn thấy khỉ tranh cướp thức ăn, nhưng lại không phải là ăn một cách thực sự, mà là đưa thức ăn cướp được cất giấu tạm thời vào trong túi má, sau đó nhai thức ăn một cách chậm rãi, rồi mới nuốt xuống dạ dày.

Từ khóa: